Kör bil miljövänligt

Sedan bilens uppkomst har olika färdmedel kommit och gått men majoriteten har varit drivna av bensin. Därför har experimenterandet har varit i full gång för att hitta alternativa drivmedel till fossila bränslen. Fossila bränslen är inte miljövänligt vilket gjort att det senaste på marknaden elbilar som drivs med ett batteri. 

Bensin, diesel, naturgas och olja ingår i kategorin fossila bränslen som är en stor miljöbov. Men vad är det för något? När kadaver från forntida djur utsatts för ett högt tryck och värme i jorden bryts de ner till kolföreningar som miljontals år i sin tur kan utvinnas och använda som bränsle. När fossila bränslen används i fordon släpps det ut koldioxid som är en stor anledning till anledning till vad vi kallar växthuseffekten. Användandet bidrar till den globala uppvärmningen vilket inte är bra för miljön. Därför började bland annat experimenterandet med elbilar som idag är dagens senaste miljövänliga alternativ till den typiska bensin- eller dieselbilen. 

Hur fungerar en elbil?

En elbil har ingen förbränningsmotor, växellåda och inget avgasrör, utan den har istället ett batteri. Batteriet i en elbil är oftast väldigt tungt, det kan ibland väga upp till 500 kilo. Elbilar har tagits fram i ett syfte att minska koldioxidutsläpp, som är en av de största orsakerna till vår klimatpåverkan. Det finns många fördelar med att välja en eldriven framför en fossildriven bil. 

  • Du kan ladda bilen hemma 
  • Elbilar är billigare i drift än de bränsledrivna
  • Bilen avger sig i stort sett inga ljud alls.
  • Ingen olja krävs, varken för bränsle eller motorn, vilket gynnar miljön.

Självklart är inte e-bilar bara guld och gröna skogar, utan det finns även nackdelar. Det finns många faktorer som spelar in på hur bra en elbil kan prestera, exempelvis hur fort du kör och temperatur. Kör du fort och aggressivt håller inte batteriet lika länge som om du planerar din körning och inte accelererar för fort. I kyligare temperaturer påverkas batteriet och håller inte lika länge, vilket gör att elbilar kanske inte är ett lika självklart alternativ i Sverige som i varmare länder. Batteriet i bilarna har inte heller världens längsta livslängd och är dyra och ersätta och en laddning håller för ca 160 kilometer körning. Med det sagt passar en elbil någon som kör kortare sträckor och har möjlighet att ladda där den parkeras över natten.

Uppfinning från 1900-talets vagga

Många tror att elbilen är en ny innovation som kommit på senare år, men faktum är att den första kom redan år 1900. Porsche var först med att experimentera och byggde då en variant som var en hybrid, alltså blandning mellan el- och förbränningsmotor. Denna kördes fram till år 1915 och anledningen till att den plockades bort från vägarna var för att infrastrukturen byggdes ut och elmotorerna orkade inte driva fordonen tillräckligt långt.