Allt uppkommer genom experiment

Allting började med ett experiment. Utan experiment och tester hade vi inte haft alla hjälpmedel och verktyg såsom datorer och andra tekniska innovationer som vi har idag. 

På 1600-talet satt Isaac Newton under ett träd, fick ett äpple i huvudet och skrek “Heureka!”. Äpplet som ramlade i hans huvud gav honom första tanken till det som blev en av fysikens lagar, gravitationen. Newton anses vara en av historiens främsta vetenskapsmän som även kommit fram till Newtons tre lagar som är tröghetslagen, accelerationslagen och lagen om reaktion och motreaktion. Gemensamt för dessa är att samtliga uppkom genom rader av experiment. 

Vad är experiment?

Ett experiment används för att pröva en teori eller hypotes för att se om tesen verkligen stämmer. Experimentets syfte är att hitta samband i olika situationer och se hur olika faktorer påverkar sambanden. Olika metoder kan användas för att pröva olika typer av samband och kan användas inom bland annat medicin, psykologi, sociologi och vetenskap. 

Är du nyfiken av dig?

Skicka in dina idéer och tankar!

Experimentera ihop ett mail